Contact Us Contact Us Contact Us
Component Drives
ACS55 0.25 to 0.5HP(120V)
ACS150 0.5 to 3HP(240V)
ACS150 0.5 to 150HP(480V)
General Purpose Drives
ACS550 0.75 to 100HP(240V)
ACS550 1.5 to 150HP(600V)
ACS550 1 to 550HP(480V)
Machinery Drives
ACS350 0.5 to 15HP(240V)
ACS140 0.5 to 30HP(480V)
High Performance AC Drives
ACS800 o.75 to 2500HP(240V)
ACS800 2 to 2250HP(480V)
ACS800 5 to 3000HP(600V)
Contact Us Contact Us Contact Us

ผลงานคุณภาพ
ควบคุมงานซ่อมโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ ISG มุ่งมั่นพัฒนางานซ่อมอย่างเต็มประสิทธิภาพเสนอราคาก่อนซ่อมซ่อมไม่ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายบริการซ่อมด่วน(รอรับได้เลย)รับประกัน 1 ปี

home
Power Drives Modules
DCS400 20 to 1000A at voltages
-up to 500V AC (max. DC voltage 600V)
Power Converter Modules
DCS500B
DCS600 Multi Drives
DCS800-S Converter Modules
Home About Us Service Contact Us Company Profile Repair Performance Performance Performance

 

 

 

33/2 Moo14,T.Klong-Nueng,A.Klong-Luang,Phathumthani 12120.Tel.(662)908-5133 Fax.(662)908-5134